Social Medium

De WordPress expert voor complexe websites

Gebruik voor je carrière niet alleen LinkedIn

By admin | 22 November, 2010 | 7 Comment

Via de Facebook pagina van Erno Hannink, stuitte ik op de artikelen ‘Linken met vage vrienden goed voor je loopbaan‘ en ‘Netwerken via LinkedIn loont‘. Beide artikelen gaan over een onderzoek¬†van de Universiteit Maastricht hierover.¬†Ik ben het met de onderzoekers eens dat “the strength of the weak ties” (kracht van de zwakke connecties) met social media meer dan ooit opgaat. Verder ben ik zachtjes gezegd nogal kritisch over de bevindingen¬† en conclusies van het onderzoek. Ronduit kwalijk is dat oorzaak en gevolg door elkaar worden gehaald en we dus te maken hebben met pseudo-onderzoek.


Oorzaak en gevolg

Flagrantste conclusie is dat de kracht van zwakke connecties, niet opgaat voor hoge managers. Ze staven dit met onderzoek waaruit blijkt dat managers met name via hun old boys network aan banen-tips komen. Maar is het niet aannemelijker dat dit komt doordat ze nog weinig gebruik maken van social media en niet omdat de principes van de kracht van zwakke connecties voor hen niet zouden opgaan? Oorzaak en gevolg kloppen dus niet.

Sterke en zwakke connecties
Voor mij houdt de kracht van de zwakke connecties in, dat je met minimale inspanningen een bijzonder omvangrijk netwerk in stand kan houden en uitbreiden. Afhankelijk van wat je doet en wat anderen in je netwerk doen, haal je banden met bepaalde personen meer aan. Stel je verhuist van Maastricht naar Utrecht, dan ga je uiteraard meer energie stoppen in mensen van je netwerk die in de buurt van Utrecht wonen. Het contact met Maastrichtse mensen wordt minder intensief. Ze blijven in je netwerk, maar worden veelal ‘zwakke connecties’. Dankzij social media kan je namelijk probleemloos de relatie met deze mensen onderhouden.

Er is meer dan LinkedIn
Ook wordt gesteld dat alleen LinkedIn werkt voor het vergroten van je carrière-perspectieven. Twitter, blogs, Facebook en Hyves worden voor het gemak even buiten beschouwing gelaten. Naar mijn mening een ernstige omissie. Bij juist gebruik werken de verschillende social media elkaar niet tegen, maar versterken elkaar juist en is het geheel meer dan de som der delen.

Geen harde scheiding tussen privé en zakelijk
In de artikelen wordt er gepleid voor een scherpe scheiding tussen zakelijk en prive gebruik van social media. Bij bedrijven en mensen die social media succesvol inzetten, blijken zakelijk en privé juist door elkaar te lopen. Als je nieuwe mensen ontmoet die interessant zijn voor je bedrijf ga je toch ook niet alleen zakelijk praten?

Slecht onderzoek of slechte artikelen?
Kortom, beide artikelen geven absoluut geen accurate analyse van de mechanismen, dynamiek en mogelijkheden van social media voor je carrière. Ik vind het erg jammer dat het onderzoek zelf nergens op internet is te lezen. Hopelijk omschrijven de artikelen de strekking van het onderzoek op een slechte manier. Ik ga een van de onderzoekers, Bart Rienties of Dirk Tempelaar, vragen of ze hierop willen reageren.

7 Comments

22 November, 2010 Reply

Matthijs, het concept van het artikel staat al geruime tijd op de website van de Universiteit Maastricht:

http://www.fdewb.unimaas.nl/educ_v2/pdf/Manuscript_SNS_job_offer_08_11_2010%5B1%5D.pdf

Ik denk niet dat de artikelen waarop je je baseert zo slecht zijn - je trekt alleen te snel (verkeerde) conclusies. De onderzoekers houden juist heel veel slagen om de arm en in het artikel wordt aangegeven dat meer onderzoek noodzakelijk is.

22 November, 2010 Reply

Dag Matthijs,

En wellicht nog een opmerking .
Jij hebt het over de mogelijkheden die weak ties 'kunnen' bieden. Die mogelijkheden zal niemand betwijfelen. Het onderzoek is gedaan naar gebruik van de netwerken en de weak ties en naar de effecten van dat gebruik.
Haal wens en werkelijkheid niet te veel door elkaar. Dat gebeurt toch al te veel, zowel bij de pleitbezorgers als bij de sceptici.

admin

22 November, 2010 Reply

Miriam, dank voor je reactie en de link. Welke conclusies vind je verkeerd? Ik heb het onderzoek net gelezen en zoals verwacht, schetst het gelukkig een genuanceerder beeld dan de artikelen. De voornaamste uitkomsten van het onderzoek zijn dat je via LinkedIn meer banen-tips krijgt dan via Facebook. En hoe meer (zwakke) connecties je hebt, hoe meer banentips je krijgt en dat dat voor managers minder opgaat, zij profiteren meer van hun sterke connecties. Eerste en tweede liggen nogal voor de hand. Derde nader beschouwd ook, managers zijn ouder en hebben daardoor een hoogwaardiger netwerk van sterke connecties die met meer banentips komen.

Ik vind dat de nadruk erg ligt op statistische correlaties en te weinig op de mechanismen. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn en kan dat betrouwbare en waardevolle uitkomsten opleveren, ware het niet dat er meer belangrijke factoren/criteria in het spel zijn. Zo is het aantal jaren werkervaring van de respondent niet meegenomen, terwijl dit een zeer belangrijk criterium is.
Ook is een sterke connectie niet gedefinieerd in het onderzoek, dat moest de ondervraagde zelf bepalen: "With approximately how many of your LinkedIn contacts do you think you have a close relationship?; Please fill in an approximate number". Kortom, een sterke connectie is boterzacht en niet alle variabelen zijn meegenomen, hierdoor kan je er niet mee rekenen. De uitkomsten die zo ontstaan zijn schijn-correlaties.

Vergelijk het met een hypothetisch onderzoek bij brandweer. Onderwerp van onderzoek is de correlatie tussen aantal (letsel) slachtoffers en het type brandweerwagen waarmee men uitrukte. De kazerne had een kleine, oude brandweerwagen en een hyper moderne grote nieuwe. Uit onderzoek bleek dat er op jaarbasis per persoon 3 keer meer letsel optrad bij de grote dan bij de kleine brandweerwagen. Precies andersom dan verwacht. Wat bleek? De kleine brandweerwagen ging veel vaker naar kleine (ongevaarlijke) branden en de grote brandweerwagen ging vaker naar grote (gevaarlijke) branden. Er was dus wel een correlatie, alleen was een belangrijke variabele, namelijk de grootte van de brand buiten beschouwing gelaten.

23 November, 2010 Reply

Dag Matthijs,
Belangrijker dan de vraag welke conclusies in je blog verkeerd zijn, is de vraag of je wel conclusies had kunnen trekken op grond van twee artikelen. Een communicatiewetenschapper (Hallo Carlo!) zal vast en zeker een heel betoog kunnen houden over primaire bronnen, secundaire bronnen en tertiaire bronnen - ik heb daar geen tijd voor. Maar de kern van zo'n verhaal zou zijn dat je op basis van die twee artikelen niet zou mogen concluderen dat er sprake is van een 'pseudo-onderzoek'.

Het zou anders zijn geweest als je tot die conclusie was gekomen nadat je het artikel zelf had gelezen. Dan had je conclusie ook nog onjuist kunnen zijn -en dat is hij naar mijn mening ook- maar je mening zou dan een stuk geloofwaardiger zijn geweest.

Je reactie op je eigen blog is een stuk beter onderbouwd, hoewel ik daar als statistiek-freak ook mijn bedenkingen bij heb omdat, bijvoorbeeld, het onderzoek in kwestie zich niet laat vergelijken met je brandweerauto-voorbeeld. De onderzoekers trekken geen conclusies, maar eindigen met een bespreking van hetgeen ze hebben waargenomen en een oproep tot meer onderzoek.

Al met al ben ik van mening dat het artikel goed bijdraagt aan de beeldvorming van het bereik en gebruik van social media. Ik geloof ook niet dat de auteurs meer dan dat voor ogen stond - de conclusies worden vooral getrokken door anderen.

admin

23 November, 2010 Reply

Carlo, bedankt voor je opmerking. Wat bedoel je precies met wens en werkelijkheid door elkaar halen? Wat ik zei over sterke en zwakke connecties had betrekking op de mechanismen en eigen ervaringen. Zo vroeg laatst een oud studiegenote of ik voor haar team een workshop LinkedIn kon verzorgen. Na ons afstuderen hebben we geen intensief contact gehouden, dus een 'zwakke connectie'. Zonder social media waren we elkaar waarschijnlijk uit het oog verloren. Dankzij social media hebben we contact gehouden en wisten we beiden wat we op dit moment doen. Met social media gaat the strength of the weak ties dus erg op, omdat je met weinig inspanning een groot netwerk kan onderhouden en uitbreiden.

admin

23 November, 2010 Reply

Miriam, volledigheidshalve had ik inderdaad moeten zeggen dat de twee artikelen (en niet het onderzoek zelf) de indruk wekken dat het een pseudo-onderzoek is, omdat ik het onderzoek zelf nog niet had gelezen. Maar dat geef ik in de laatste alinea ook expliciet aan.
De onderzoekers trekken inderdaad geen conclusies, maar hun onderzoeksopzet is naar mijn mening niet goed. Het onderwerp is te complex om op een kwantitatieve manier met zo weinig variabelen te onderzoeken. Er zijn veel meer variabelen in het spel en deze variabelen zijn ook nog eens afhankelijk (beïnvloeden elkaar). Daarom was het sterker geweest als meer was ingestoken op de mechanismen in plaats van de kwantitatieve correlaties. Neemt niet weg dat ik het erg leuk vind dat er onderzoek naar wordt verricht, ik hoop dat dat in de toekomst meer gaat gebeuren.

20 November, 2013 Reply

En, gaan ze reageren?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *